Centrum Badawcze Prawa Konkurencji
i Regulacji Sektorowych

Przedmiotem prowadzonych badań jest tematyka prawa antymonopolowego, publicznoprawnej ochrony prawa konkurencji, które w skupia się w szczególności na zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, a także kwestiom związanym z pomocą publiczną. Nadto badania Centrum skupią się na obszarze sektorów infrastrukturalnych, takich jak sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dodatkowo badania Centrum będę ujmowały inne obszary regulacji, jak chociażby problematyka regulacji w sporcie.

Powyżej wskazane interdyscyplinarne badania naukowe wiążą się z intensywną współpracą z szeregiem uczelni oraz specjalistów niezrzeszonych, zarówno w aspekcie prawnym, technicznym jak i praktycznym – Centrum stanowi platformę wymiany stanowisk naukowych na płaszczyźnie polskiej, jak i międzynarodowej.

Urzeczywistnienie powyższych założeń ideowych Centrum będzie realizowane pod patronatem organizacji samorządowych i państwowych, przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. poprzez organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, konferencji, aktywność ekspercką, a także prowadzenie działalności wydawniczej Biblioteki Centrum Badawczego.