Centrum Badawcze Prawa Konkurencji
i Regulacji Sektorowych

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.

Instytut Prawa Gospodarczego oferuje wszechstronne wsparcie w obszarach istotnych dla biznesu. Transakcje fuzji i przejęć, umowy, relacje między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych, podatkowych, jak również zarządzania ryzykiem. 

Wydawnictwo IUS PUBLICUM

Wydawnictwo Instytutu Prawa Gospodarczego od 2019 r. widnieje na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 35200, POZIOM I). Od samego początku działalność naukowa Wydawnictwa charakteryzuje się nastawieniem na publikacje o charakterze międzynarodowym, spełniającym ponadnarodowe standardy wydawnicze i zrzeszającym pracowników naukowych z wielu kontynentów. Istota działalności, oparta na wyselekcjonowanym jakościowo dorobku publikacji polsko- i anglojęzycznych.

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum została powołana do istnienia w odpowiedzi na rosnącą potrzebę wzmocnienia świadomości prawnej w zakresie prawa konkurencji i regulacji sektorowej. Działania Fundacji są prowadzone na płaszczyznach: społecznej, oświatowej, naukowej i badawczej. Tworem działającym przy Fundacji jest Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

AWF Katowice

W styczniu 2020 r. Centrum podpisało list intencyjny w przedmiocie podjęcia interdyscyplinarnej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. AWF jest publiczną uczelnią powstałą w 1970 roku, kształcącą fizjoterapeutów oraz nauczycieli, trenerów i menedżerów na potrzeby turystyki oraz sportu wyczynowego i amatorskiego.  

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

w maju 2021 r. Centrum podpisało list intencyjny w przedmiocie współpracy naukowej obejmującej wzajemne wspieranie inicjatyw i realizacji celów statutowych oraz regulaminowych Stron. Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierskich, ekonomiczno-prawnych i społecznych. Prowadzi także studia podyplomowe z zakresu m.in. administracji, finansów, marketingu, pedagogiki, psychologii i zarządzania oraz program Master of Business Administration z amerykańskim partnerem – Franklin University.

Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ

Wiodącym tematem realizowanym przez Zespół Badawczy Uniwersytetu Śląskiego jest prowadzenie działalności naukowej w zakresie badań nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami  prawa publicznego gospodarczego. Po przez aktywną prace naukową nastawioną na praktyczne zastosowanie wypracowanych rozwiązań zespół realizuje swoje nadrzędne  cele, którymi są badanie aktualnych wyzwań publicznego prawa gospodarczego i  pomoc w kształtowaniu nowego otoczenia dla przedsiębiorców.