Centrum Badawcze Prawa Konkurencji
i Regulacji Sektorowych

Warszawa, 18.10.2022 r.

Porozumienie o współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 18 października 2022 r. Centrum Badawcze podpisało porozumienie o współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie wzajemnego wspierania inicjatyw i realizacji celów działalności Stron, w tym wymiany informacji i doświadczeń w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu rozwój świadomości w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. 

Przede wszystkim chcielibyśmy zaktywizować studentów i zachęcić ich do bliższego zapoznania się z działalnością Urzędu, planujemy: 

➡ wspierać programy stażowe dla studentów i absolwentów, 
➡ współorganizować konkursy popularyzujące prawo konkurencji,
➡ organizować konferencje i seminaria tematyczne.

 

Zdjęcia: dzięki uprzejmości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Gliwice, 08.04.2022 r.

Porozumienie o współpracy z Wodami Polskimi oraz Politechniką Śląską

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w Sali Senatu Politechniki Śląskiej zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Politechniką Śląską i Centrum Badawczym w przedmiocie nawiązania współpracy w zakresie wzajemnego wspierania inicjatyw i realizacji celów statutowych oraz regulaminowych Stron, w tym wymiany informacji i doświadczeń w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracy na rzecz wspierania komercjalizacji wyników badań. 

Zdjęcia: dzięki uprzejmości Politechniki Śląskiej

Media o wydarzeniu: