*Program konferencji będzie aktualizowany na bieżąco

Pokonferencyjna monografia naukowa

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja naukowa wydana w punktowanym wydawnictwie naukowym.

Więcej informacji: 
wydawnictwo@ipg.edu.pl

Miejsce konferencji

Muzeum Śląskie w Katowicach 
ul. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

www.muzeumslaskie.pl