Panel I.

PARTNER STRATEGICZNY:

Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12 zakłada przywrócenie historycznych gmachów w formie z sierpnia 1939 roku. Miejsce, które przez niemal 300 lat tętniło życiem, już niedługo powróci na mapę Warszawy.

Partner wspierający:

Celem Fundacji jest zrównoważona rewitalizacja pałacu wraz z jego adaptacją na cele naukowo-edukacyjne i kulturalne. Równolegle z pracami renowacyjnymi Fundacja realizuje w pałacu projekty kulturalne, edukacyjne i naukowe które cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem w całym województwie śląskim. Fundacja aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim, samorządami oraz społecznością lokalną.

Patronat honorowy:

Organizatorzy: 

Partner merytoryczny:

Pokonferencyjna monografia naukowa

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja naukowa wydana w punktowanym wydawnictwie naukowym.

Więcej informacji: 
wydawnictwo@ipg.edu.pl

Miejsce konferencji

Muzeum Śląskie w Katowicach 
ul. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

www.muzeumslaskie.pl